Prikaz čišćenja korijenskih kanala (endodoncija)

Ovaj video prikazuje čišćenje korijenskih kanala na molaru (kutnjaku), uključujući i završnu restauraciju na kruni zuba.