Što se događa prilikom ugradnje dentalnog implantata

Ovaj video prikazuje vađenje (ekstrakciju) molara (kutnjaka) i njegovo nadomještanje dentalnim implantatom.