Program Radosny uśmiech, radosna przyszłość

25 lat zaangażowania w zdrowie jamy ustnej dzieci

Przez 25 lat międzynarodowy edukacyjny program Radosny uśmiech, radosna przyszłość (Bright Smiles, Bright Futures®) służył podnoszeniu świadomości znaczenia, jakie ma dla zdrowia zapobieganie próchnicy zębów. Program, którego działaniami objęte zostały dzieci z mniej uprzywilejowanych społeczności, oferuje najmłodszym pacjentom bezpłatne przeglądy dentystyczne, edukację prozdrowotną (filmy, zestawy edukacyjne, plany zajęć, materiały dla nauczycieli) oraz pasty i szczoteczki do zębów.

Działania programu Radosny uśmiech, radosna przyszłość nabierają szczególnego znaczenia, gdy weźmie się pod uwagę fakt, iż naukowo udowodniona została zależność pomiędzy złym stanem zdrowia jamy ustnej, a słabymi postępami w nauce. W niektórych przypadkach dzieci z rozległą próchnicą i cierpiące z powodu jej komplikacji, mogą z powodu bólu opuszczać szkołę prawie trzy razy częściej, niż ich rówieśnicy¹.

Mimo to, że próchnicy można skutecznie zapobiegać, pozostaje ona najczęstszą chorobą przewlekłą dotykającą na całym świecie dzieci, które nie mają dostępu do podstawowej opieki stomatologicznej i edukacji na właściwym poziomie. Najbardziej cierpią na tym dzieci żyjące w skupiających mniejszości wiejskich społecznościach o niskim dochodzie.

Firma Colgate postanowiła wyjść naprzeciw temu wyzwaniu i w 1991 roku rozpoczęła realizację programu Radosny uśmiech, radosna przyszłość, aby uczyć dzieci właściwych zasad pielęgnacji jamy ustnej. Tylko w pierwszym roku program objął swoimi działaniami 25 000 uczniów, a dziś jest to już 850 milionów dzieci i ich rodzin na terenie 80 krajów.

Podczas dorocznego Dentystycznego Kongresu FDI w Poznaniu z okazji ćwierćwiecza programu na stoisko Colgate zaproszonych zostało ponad 300 uczniów z Poznania i okolic, aby wziąć udział w lekcjach na temat właściwej higieny jamy ustnej i tego jak zminimalizować ryzyko wystąpienia ubytków próchnicowych.

– Edukowanie dzieci na temat właściwej higieny jamy ustnej to kluczowe zadanie programu Radosny uśmiech, radosna przyszłość. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że próchnica występuje pięć razy częściej, niż inne choroby przewlekłe dotykające dzieci, np. astma – mówi  dr Marsha Butler – wiceprezes Global Oral Health and Professional Relations w firmie Colgate, koordynator programu Radosny uśmiech, radosna przyszłość. – Cieszymy się z 25. jubileuszu naszej akcji i chcielibyśmy nieustannie poszerzać jej zasięg – dodaje.

¹ Jackson, Vann, Kotch, Pahel, Lee. Impact of Poor Oral Health on Children’s School Attendance and Performance. Am J Public Health 2011; 101(10): 1900-1906. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3222359/)Dear Reader,
You will need to login if you want to read the comments made by dental professional readers, or to make comments on the articles yourself.

Please enter your e-mail and password:

Please enable JavaScript in order to continue. You can find instruction for your browser here.
The login form content on this page need Functional Cookies, to which you have not consented.
If You wish to view those content please open Cookie Consent Tool, update Your preferences and reload this page.

Not signed up yet? Click here

Many thanks,
The #ColgateDialogue team