Stadiji parodontne bolesti: Recesija gingive

Ovaj video prikazuje progresiju (napredovanje) parodontnih bolesti.