Šta očekivati od postupka terapije ispunom

Ovaj video prikazuje terapiju ispunom kompozitnim materijalima.