Prikaz čišćenja korenskih kanala (endodoncija)

Ovaj video prikazuje čišćenje korenskih kanala na molaru(kutnjaku), uključujući i završnu restauraciju na kruni zuba.