Restorativna stomatologija: Gubitak jednog zuba.Šta je dentalni implantat?

Ovaj video prikazuje šta je dentalni implantat te njegovu upotrebu.