Endodoncija (lečenje korenskih kanala)

Ovaj video prikazuje lečenje korenskih kanala zuba.