Protocole de pose de sealant / Demonstratie van afdichtingsprocedure

Cette vidéo illustre la pose de sealant sur une molaire

Deze video demonstreert de toepassing van een afdichtingsmiddel op een molaar.