Dentisterie restauratrice: dent unitaire / Herstellende Tandheelkunde: Single-Tooth Atrofie

La perte d’une dent peut avoir de multiples conséquences comme la migration d’une dent voisine pour occuper l’espace vacant

Verlies van een tand kan meerdere negatieve gevolgen hebben, aangezien de naburige tanden de neiging hebben om te migreren en de betreffende ruimte te bezetten.