Pierwsza ogólnopolska eKonferencja o nadwrażliwości. Rozumiem – Pomagam. 27 listopada 2018, godz. 17:00-21:00

Nawigacja

O konferencji
Agenda
Nasi wykładowcy
OPIS WYKŁADÓW
Dlaczego o tym mówimy?
Czym jest nadwrażliwość zębiny?
Technologia pro argin
Szczegóły badania

Celem eKonferencji jest całościowe, szerokie i nowoczesne spojrzenie na temat nadwrażliwości. Dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska poruszy temat bólu w obrębie jamy ustnej i twarzy, omówi najczęstsze przyczyny dolegliwości bólowych jamy ustnej i twarzy  oraz diagnostykę pacjenta z bólem w obrębie jamy ustnej i twarzy. Lek. dent. Ewa Dudkiewicz dokona przeglądu metod leczenia nadwrażliwości w gabinecie. Dr n.med. Tomasz Dzieniakowski zaprezentuje konkretne przypadki leczenia w kontekście współpracy zespołu lekarz – higienistka. Z kolei dr n.med. Małgorzata Nędzi–Góra omówi nadwrażliwość zębiny w kontekście leczenia periodontologicznego. Temat zamknie wystąpienie adwokata Anety Naworskiej, specjalizującej się w obsłudze podmiotów medycznych. Pani Mecenas Naworska wyjaśni kwestie związane z prawem pacjenta do informacji o przebiegu i skutkach zabiegów stomatologicznych oraz o konsekwencjach prawnych mogących wyniknąć z braku pełnej informacji na ten temat. Informacje te są niezwykle przydatne w przypadku każdej formy leczenia – od najprostszych do najbardziej skomplikowanych zabiegów przeprowadzanych w gabinecie stomatologicznym.

Zarejestruj się bezpłatnie

 Agenda (godz. 17.00 – 21.00):

Jak powstaje ból? Specyfika bólu w obrębie jamy ustnej i twarzy.
dr hab. n. med. Anna Przeklasa – Muszyńska, p.o. Kierownika Zakładu Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jak poprawnie zaplanować leczenie stomatologiczne i zdiagnozować problemy z nadwrażliwością (diagnosis per exclusionem)
lek. dent. Ewa Dudkiewicz

3 przykłady dobrej pracy zespołu lekarz & higienistka
dr n. med.  Tomasz Dzieniakowski

Czy nadwrażliwość zębiny wpływa na proces leczenia pacjentów periodontologicznych?
dr n. med. Małgorzata Nędzi-Góra UM Warszawa

Nadwrażliwość po zabiegu. Drobny problem dla pacjenta, poważne konsekwencje dla lekarza!
adwokat Aneta Naworska 

Zarejestruj się bezpłatnie

 Nasi wykładowcy

Dr hab. n. med. Anna Przeklasa- Muszyńska
Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Aktualnie pełni obowiązki kierownika w Zakładzie Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe “Medycyna bólu” w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prowadzi szkolenie studentów i lekarzy i w zakresie pierwszej pomocy, anestezjologii i leczenia bólu. Jest wykładowcą na kursach i studiach organizowanych przez  Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, a także Komitet Europejskiej Edukacji w Anestezjologii (CEEA).  Jest autorką wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także  autorką i współautorką rozdziałów w podręcznikach dotyczących diagnostyki leczenia bólu. Bierze czynny udział jako wykładowca w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Przynależność do towarzystw: Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Badania i Leczenia Bólu, International Association for the Study of Pain.

Lek. dent. Ewa Dudkiewicz
Absolwentka Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyła w 2017 roku. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Oddziału Zabrze dwóch kadencji. Działalność naukowo-badawczą rozpoczęła już w okresie akademickim. Posiada liczny dorobek naukowy, będąc autorem i współautorem wielu prac. Tuż po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją SUM. Stomatologia zachowawcza i endodoncja wraz z estetyczną odbudową uśmiechu są dziedzinami, którymi głównie się zajmuje. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach.

dr n.med. Tomasz Dzieniakowski
Doktor nauk medycznych, stomatolog, współzałożyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej; od 2003 współorganizator międzynarodowych konferencji “Forum Ergonomii Stomatologicznej” odbywających się we Wrocławiu; 2005 współzałożyciel Global Engineering Promotion and Education Collaborative (GEPEC) w Monrealu w Kanadzie, organizacji zrzeszającej specjalistów różnych dziedzin naukowych, propagującej ergonomię stomatologii, w której podmiotem jest człowiek (Human Centered Ergonomice); prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu ergonomii stomatologicznych.

1972-77 studia i dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim, Oddział Stomatologii ogólnej, 1983 II st. specjalizacji z protetyki stomatologicznej, 1990 stopień doktora na AM, 1997 staż naukowy w Meryland University USA, 1997 staż naukowy w LAN Centem-Osaka w Japonii, 1997 staż naukowy w Universitat Internationental w Meksyku, 2001 staż naukowy w Korean Orthodontic Reserch w Korei Płd., 2001 staż naukowy w Thamasat University w Tajlandii, 2005 staż naukowy w Chinach, 2006 staż naukowy w Meryland University USA, 2015 staż naukowy w UBC – Vancouver, wiele kursów i szkoleń potwierdzonych dyplomami i certyfikatami podwyższających kwalifikacje zawodowe.

1977-2004 asystent, od 1990 adiunkt w Zakładzie Propedeutyka i Diagnostyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii AM w Łodzi, od 2004 właściciel Przychodni Stomatologicznej “Dental 111” w Łodzi, od 1981 własny gabinet stomatologiczny w Łodzi.

Doświadczenie w zawodzie lekarza stomatologa; udział w tworzeniu pierwszego w Polsce programu nauczania jako przedmiotu wykładowego z zakresu ergonomii stomatologicznej na III roku studiów stomatologicznych (1986).

Autor 36 prac naukowych z dziedziny stomatologii i ergonomii stomatologicznej w czasopismach specjalistycznych w kraju i za granicą.

dr n. med. Małgorzata Nędzi-Góra
Absolwentka  Oddziału Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie . W 2005 r., po ukończeniu studiów doktoranckich i przedłożeniu rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Wpływ metaloproteinaz 8 i 9 oraz ich inhibitorów na przebieg kliniczny przewlekłego zapalenia przyzębia” uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii, a w 2008 roku  tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii. Współautorka ponad 40 publikacji (w tym 30 jako pierwszy autor), głównie  z zakresu etiologii i patogenezy chorób przyzębia, jak również problematyki nadwrażliwości zębiny u pacjentów wymagających leczenia periodontologicznego. Zawodowo i naukowo od 2000 roku związana z Zakładem Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Adwokat Aneta Naworska
Specjalista w sprawach z zakresu prawa medycznego oraz rodzinnego. Świadczy pomoc prawną dla podmiotów leczniczych oraz klientów indywidualnych. W ramach stałej obsługi prawnej obsługuje dwa specjalistyczne szpitale oraz szereg spółek będących podmiotami leczniczymi.

Od wielu lat zajmuje się również prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa medycznego. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa medycznego.

Zarejestruj się bezpłatnie

 OPIS WYKŁADÓW

 1. „Jak powstaje ból? Specyfika bólu w obrębie jamy ustnej i twarzy” Dr hab. n. med. Anna Przeklasa- Muszyńska

Podczas wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • co to jest ból
 • mechanizm powstawania bólu w obrębie twarzy
 • najczęstsze przyczyny dolegliwości jamy ustnej i twarzy
 • diagnostyka pacjenta z bólem w obrębie jamy ustnej i twarzy
 • możliwości postępowania terapeutycznego
 1. Jak poprawnie zaplanować leczenie stomatologiczne i zdiagnozować problemy z nadwrażliwością (diagnosis per exclusionem) Lek. dent. Ewa Dudkiewicz

Nadwrażliwość zębiny jest jednym z najczęstszych problemów, z jakim borykają się pacjenci stomatologiczni. Dobra diagnostyka wykluczająca inne schorzenia oraz poznanie przyczyny pojawiającej się nadwrażliwości jest kluczem skutecznej terapii, dającej długotrwałe efekty lecznicze.

Wykład przybliży metody diagnostyczne oraz dedykowane metody terapeutyczne z uwzględnieniem całościowego podejścia do problemu, a także wskaże jak zapobiegać jego występowaniu.

 1. Przykłady dobrej współpracy lekarza i higienistki. CASE STUDY. dr n.med. Tomasz Dzieniakowski

Nadwrażliwość zębiny w zakresie ochrony miazgi zęba jest istotnym problemem zarówno po mało inwazyjnych zabiegach np. wybielania zębów czy zabiegach inwazyjnych takich jak opracowania zębów pod rekonstrukcje protetyczne.

Czynne uczestnictwo higienistki w oparciu o standaryzację zabiegu będzie przedstawione podczas wykładu z omówieniem procedur opartych o technikę natychmiastowego uszczelniania zębiny IDS (ang. Immediate Dentin Sealing) i wykonania przy fotelu rekonstrukcji tymczasowych takich jak most i korona.

 1. Czy nadwrażliwość zębiny wpływa na proces leczenia pacjentów periodontologicznych? dr n. med. Małgorzata Nędzi-Góra

Podczas wykładu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy nadwrażliwość zębiny u pacjentów periodontologicznych to problem sztuczny czy rzeczywisty. Omówione zostaną przyczyny nadwrażliwości u osób z chorobami przyzębia jak również zagadnienia dotyczące profilaktyki i leczenia tej dolegliwości.

Poruszony zostanie temat zależności pomiędzy utratą przyczepu łącznotkankowego a odczuwaniem bólu.

Dowiecie się Państwo w jakim stopniu zabiegi periodontologiczne i chirurgiczne wpływają na subiektywne odczucie wrażliwości przez pacjenta.

A w końcu poznacie Państwo skuteczne sposoby minimalizujące dyskomfort pacjentów.

 1. Nadwrażliwość po zabiegu. Drobny problem dla pacjenta, poważne konsekwencje dla lekarza! adwokat Aneta Naworska

Wykład dotyczyć  będzie kwestii związanych z prawem pacjenta do informacji o przebiegu i skutkach zabiegu oraz o konsekwencjach prawnych mogących wyniknąć z braku pełnej informacji na temat skutków przeprowadzonego zabiegu. Dodatkowo skupiać się będzie nad kwestią uświadomionej zgody na leczenie, której pozyskanie jest niezbędne dla legalności procesu leczenia i odstąpienia przez sąd o orzeczenia obowiązku zapłaty na rzecz pacjenta zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Zarejestruj się bezpłatnie

 

Dlaczego mówimy o nadwrażliwości?

Nadwrażliwość zębiny jest problemem dotyczącym znacznej części populacji. Badania podają, że może dotyczyć nawet do 79% populacji na pewnym etapie życia (Zapera i wsp., 2009). Jednakże zazwyczaj jest lekceważona i nie diagnozowana nawet w gabinetach stomatologicznych. W Polsce wynika to zarówno z czynników ekonomicznych (strach pacjenta przed poniesieniem dodatkowych kosztów), edukacyjnych (brak informacji) czy społecznych (pacjenci trafiają do gabinetów stomatologicznych nieregularnie i rzadko – wtedy priorytetem są poważniejsze procedury). Coraz popularniejsze zabiegi wybielania oraz podejmowane leczenie stomatologiczne również często mogą wywoływać ból, na który pacjent nie musi być skazany.

Biorąc pod uwagę fakt, że 30% pacjentów unika dentysty, gdyż boi się bólu, a 40% z powodu obawy o koszty wizyty (ACFF, 2018) – temat dostępności leczenia nadwrażliwości staje się bardzo istotny. Tym bardziej, iż leczenie nadwrażliwości jest niedrogie i mało czasochłonne. Dostępne są skuteczne metody zapobiegania jej zarówno w gabinecie, jak i w domu. Zaś zadowolony pacjent: nabierze zaufania do lekarza, chętniej przyjdzie na kolejną wizytę, zachęci innych, aby odwiedzili gabinet stomatologa.

Zarejestruj się na eKonferencję

 Czym jest nadwrażliwość zębiny?

Nadwrażliwość zębiny (ang. dentin hypersensitivity) definiowana jest jako krótkotrwały ostry ból występujący po narażeniu odsłoniętej zębiny na bodźce zewnętrzne, takie jak bodziec termiczny, dotykowy, osmotyczny czy chemiczny, który nie może być przypisany żadnej innej chorobie  lub defektowi zębiny. W 2002 roku European Federation of Periodontology przyjęła określenie wrażliwość korzeni zębów (root sensitivity) w celu opisania wrażliwości zębów związanej z leczeniem choroby przyzębia.

Według teorii hydrodynamicznej Brännströma ból w nadwrażliwości zębiny  jest spowodowany drażnieniem zakończeń nerwowych znajdujących się wokół odontoblastów,  na skutek przepływu płynu kanalikowego w kanalikach zębinowych, co z kolei spowodowane jest zmianą ciśnienia w wyniku działania bodźców zewnętrznych.

Do bodźców, które wywołują nadwrażliwość zębiny najczęściej zalicza się bodziec termiczny (głównie zimno ) oraz ruch powietrza . Rzadziej są to bodźce dotykowe oraz osmotyczne (głównie słodki). Do warunków niezbędnych do wystąpienia nadwrażliwości zębiny zalicza się ekspozycję zębiny na bodźce zewnętrzne jak również drożność otwartych kanalików zębinowych dla  przepływu płynu w kierunku żywej miazgi zęba.

Do ekspozycji zębiny na bodźce zewnętrzne dochodzi najczęściej w okolicy szyjki zęba, na skutek recesji dziąsłowych lub ubytków zębiny niepróchnicowego pochodzenia.  Przyczyny powstawania recesji dziąsłowych są złożone, wśród nich najczęściej wymienia się anomalie anatomiczne w budowie wyrostków zębodołowych oraz nieprawidłowe szczotkowanie zębów.

Do zniszczenia i utraty tkanek miękkich w okolicy szyjki zęba może dojść również w przebiegu zapalenia przyzębia oraz w wyniku chirurgicznego leczenia chorób przyzębia. Utrata tkanek miękkich w okolicy połączenia szkliwno-cementowego powoduje, że cienka warstwa cementu korzeniowego narażona jest na działanie czynników fizycznych i chemicznych, które w szybkim tempie mogą doprowadzić do utraty cementu i ekspozycji zębiny na dalsze działanie bodźców zewnętrznych.

Drugą drogą która prowadzi do narażenia zębiny na działanie bodźców zewnętrznych jest utrata szkliwa zębów na skutek działania bodźców fizycznych i chemicznych. Do utraty tkanek twardych zęba w okolicy szyjki zęba dochodzi najczęściej na skutek jednoczesnego działania procesów erozji, spowodowanej głównie nawykami dietetycznymi oraz abrazji , będącej wynikiem nieprawidłowych zabiegów higienicznych.

Nadwrażliwość zębiny zaliczana jest do dolegliwości , które znamiennie wpływają na jakość  życia zależną od stanu zdrowia jamy ustnej.

Zarejestruj się na eKonferencję

 Technologia pro argin

Pacjenci cierpiący na nadwrażliwość zębów mają do dyspozycji szereg produktów pomagających im zwalczać objawy tej przypadłości. Większość z nich nie gwarantuje jednak natychmiastowej i trwałej ulgi w nadwrażliwości, tak jak czyni to pasta elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ – nowy produkt linii elmex®. Zawarta w produkcie receptura PRO-ARGIN® to potwierdzone klinicznie rozwiązanie cechujące się wysoką skutecznością w zwalczaniu bólu, docenione przez stomatologów na świecie.

Receptura PRO-ARGIN® to najnowsze osiągnięcie naukowe elmex® w dziedzinie higieny jamy ustnej. Substancje zawarte w paście to: arginina (8%), węglan wapnia, monofluorofosforan sodu (1450 ppm). Pasta elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ zapewnia natychmiastową ulgę w nadwrażliwości zębów, pojmowanej jako krótki, ostry ból, który nie wiąże się z inną wadą stomatologiczną lub chorobą, wynikający z odsłoniętej zębiny przy ekspozycji na bodźce – zazwyczaj termiczne, dotykowe, osmotyczne lub chemiczne.

Okluzja odsłoniętych kanalików zębinowych i zablokowanie mechanizmu powstawania nadwrażliwości (vide teoria hydrodynamiczna) leży u podstawy działania nowego produktu, który daje największe szanse na natychmiastowe i trwałe łagodzenia nadwrażliwości zębiny.

Działanie tej technologii oparte jest na połączeniu 3 składników:

 • Arginina – aminokwas występujący naturalnie w ludzkim ciele, ma ładunek dodatni przy pH na poziomie 6,5-7,5
 • Wodorowęglan – działający jako roztwór buforowy
 • Węglan wapnia – stanowiący źródło wapnia.

Badania wskazują, że naładowana dodatnio arginina przyciągana jest do ujemnie naładowanej powierzchni zębiny. W technologii PRO-ARGIN® pomaga przyciągnąć wapń i fosfor do powierzchni zębiny i odsłoniętych kanalików zębinowych. Arginina i węglan wapnia tworzą ochronną warstwę, odporną na działanie kwasów i skutecznie uszczelniającą kanaliki zębinowe. Współobecność argininy i węglanu wapnia zapewnia powstanie środowiska zasadowego, co sprzyja dodatkowemu zamykaniu kanalików zębinowych przez wapń endogenny i jony fosforu. Rezultatem tego procesu jest brak ekspozycji na bodźce powodujące ból.

Technologia PRO-ARGIN® – skuteczność potwierdzona klinicznie

Firma Colgate-Palmolive ogłosiła w czerwcu 2015 roku na łamach prestiżowego wydawnictwa Journal of Clinical Periodontology wyniki badań, które wskazywały na to, że zastosowanie pasty elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ powoduje natychmiastową ulgę w nadwrażliwości (zmniejszenie bólu o 60%). Jak również wynikło z badań, efekt zniesienia dolegliwości bólowych utrzymywał się przez 6 tygodni od aplikacji pasty. Badanie przeprowadzono wśród pacjentów z zaawansowanymi chorobami przyzębia, których na początku poddano zabiegowi usunięcia kamienia nazębnego (scaling) oraz oczyszczania i wygładzania powierzchni korzeni (root planing).

 Szczegóły badania:

Wyniki kliniczne zostały uzyskane przez zespół badawczy kierowany przez Eudoxie Papelassi na Uniwersytecie w Atenach (School of Dentistry, UoA) i opublikowane w Journal of Clinical Periodontology (t. 42, Wydanie I, strony 37-45). W randomizowanym, kontrolowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą wzięły udział dwie 25-osobowe grupy pacjentów z chorobami przyzębia.

Pierwsza grupa otrzymała dawkę pasty zawierającej technologię PRO-ARGIN™ (arginina 8%, węglan wapnia). Członkom grupy kontrolnej zaaplikowano dawkę profilaktycznej pasty. Pacjentów z pierwszej grupy, zaraz po aplikacji pasty, poddano testowi podmuchu powietrza. Intensywność bólu ocenili na skali VAS (Visual Analog Scale) jako o 60% niższą. Takiego efektu nie zaobserwowano w grupie kontrolnej (α < 0,05).

Efekt działania obu past sprawdzano w dwutygodniowych interwałach przez 6 tygodni. Grupa stosująca pastę z technologią PRO-ARGIN™ doświadczała znacznie mniejszego bólu związanego z nadwrażliwością zębów.

Zarejestruj się na eKonferencjęDear Reader,
You will need to login if you want to read the comments made by dental professional readers, or to make comments on the articles yourself.

Please enter your e-mail and password:

Please enable JavaScript in order to continue. You can find instruction for your browser here.

Not signed up yet? Click here

Many thanks,
The #ColgateDialogue team