Zhrnutie o senzitivite

Toto video znázorňuje Bränströmovu hydrodynamickú teóriu hypersenzitivity dentínu.