Viacnásobná strata zuba: vznik maloklúzie

Toto video znázorňuje vznik maloklúzie, ktorá vzniká viacnásobnou stratou zubov.