Ukážka zhotovenia keramického inlaya

Toto video znázorňujeo dstránenie kazu a a rekonštrukciu pomocou keranického inlaya.