Ukážka čistenia koreňových kanálikov

Toto video znázorňuje čistenie koreňových kanálikov stoličky, vrátane dokončenia rekonštrukcie korunkou.