Tehnika upotrebe konca za zube na dnevnoj bazi

Ovaj video prikazuje tehniku upotrebe zubnog konca na trima aproksimalnim površinama.