Technique de passage quotidien du fil dentaire / Dagelijkse Flossing Techniek

Cette vidéo illustre une technique de passage de fil dentaire dans 3 espaces interdentaires

Deze video toont een flossing techniek in 3 interproximale gebieden.