Prikaz kiretaže parodontalnih džepova

Ovaj video prikazuje slučaj “pre i posle” kiretaže parodontalnih džepova.