Prehľad ochorení ďasien

Toto video znázorňuje vývin ochorení ďasien, vrátane gingivitídy a parodontitídy.