Pregled dentinske preosjetljivosti

Ovaj video prikazuje Brännström-ovu Hidrodinamičnu Teoriju dentinske preosjetljivosti.