Pregled dentinske preosetljivosti

Ovaj video prikazuje Brännström-ovu Hidrodinamičnu Teoriju dentinske preosetljivosti.