Postupak zalivanja fisura

Ovaj video prikazuje aplikaciju zalivača na molaru(kutnjaku).