Postupak pečačenja fisura

Ovaj video prikazuje aplikaciju pečatne smole na molaru (kutnjaku).