Postupak izrade keramičkog Inlay-a

Ovaj video prikazuje uklanjanje karijesa i restauraciju keramičkim Inlay-om.