Pochopenie zubného kazu u dospelých

Toto video znázorňuje najnajčastejšie miesta vzniku zubného kazu.