Dentisterie restauratrice: perte de dent unitaire. Qu’est-ce qu’un implant? / Restauratieve Tandheelkunde: Enkel tandverlies. Wat is een implantaat?

Cette vidéo illustre l’implant et son utilité

Deze video laat zien wat een tandimplantaat is en het gebruik ervan