Demonstracja zabiegu root planning (czyszczenie powierzchni korzenia)

Film przedstawia procedurę root planning u pacjenta z umiarkowanym zapaleniem przyzębia