Βιβλιάριο πρόληψης τερηδόνας

Σημειώστε σφραγίσματα, αρχόμενες τερηδόνες και εξαγωγές