Преглед на Чувствителността

Това видео показва Хидродинамичната Теория на Бранстром на дентиновата свръхчувствителност.