Керамичен инлей – процедура

Това видео показва отстраняване на кариес и възстановяване с керамичен инлей