Етапи на периодонталното заболяване: Гингивална рецесия

Това видео показва развитието на периодонтално заболяване.