Ежедневна техника за почистване с конец за зъби

Това видео показва техника за почистване с дентален конец върху 3 интерпроксимални области.