Възстановителна дентална медицина: Описание – корона и шиечно увреждане

Това видео показва шиечно увреждане на корона.