ΟΔΗΓΟΣ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Οδηγίες κλινικής χρήσης φθοριούχων σκευασμάτων βασισμένες στην κλινική τεκμηρίωση – Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών