ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ – ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Οδηγός αντιμετώπισης αρχόμενων τερηδονικών βλαβών σε ορθοδοντικούς ασθενείς – Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών