ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΝΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Οδηγός αντιμετώπισης της οδοντινικής υπερευαισθησίας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Οδοντιατρική Σχολή