ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Οδηγός αντιμετώπισης αρχόμενων τερηδονικών βλαβών σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες – Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Οδοντιατρικής