Webinary archiwalne

Webinaria

Kto się boi fluoru? Fluor na cenzurowanym?

ZOBACZ

Ubytki niepróchnicowego pochodzenia - diagnostyka i leczenie.

ZOBACZ

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) - etiologia, diagnostyka oraz metody postępowania profilaktyczno-leczniczego.

ZOBACZ

Nowa klasyfikacja chorób przyzębia oczami chirurga. Algorytmy postępowania z pacjentem periodontologicznym i implantologicznym.

ZOBACZ

Mama i dziecko w gabinecie stomatologicznym

ZOBACZ

Jak powstaje ból? Specyfika bólu w obrębie jamy ustnej i twarzy

ZOBACZ

Dlaczego Colgate Talks?

Ponad 100 webinarów,
w tym 30 w języku polskim

Najświeższe informacje branżowe wsparte badaniami

Wszystkie webinary są dostępne bezpłatnie po zalogowaniu