Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) – etiologia, diagnostyka oraz metody postępowania profilaktyczno-leczniczego.

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) – etiologia, diagnostyka oraz metody postępowania profilaktyczno-leczniczego.

Dr n. med. Anna Jarząbek

W wykładzie  omówiony zostanie temat MIH poprzez  obraz kliniczny, kryteria rozpoznania i różnicowania, czynniki przyczynowe oraz możliwości postępowania profilaktyczno-leczniczego u pacjenta.

Udział w webinarze jest całkowicie bezpłatny.

Pierwszych 1000 uczestników  otrzyma oprócz ogromnej dawki wiedzy, materiały edukacyjne oraz próbki dla pacjentów.

Czas trwania: 1 godzina

Po zakończeniu tego webinaru:

poznasz najnowsze kryteria rozpoznania MIH wg EAPD

poszerzysz wiedzę w zakresie rozpoznania postaci klinicznych MIH

będziesz umiał zaproponować pacjentowi z MIH kompleksową opiekę profilaktyczno – leczniczą

Opis wydarzenia

W wykładzie  omówione zostaną: obraz kliniczny MIH, kryteria rozpoznania i różnicowania z innymi chorobami rozwojowymi twardych tkanek zęba.  Przedstawione zostaną  też czynniki przyczynowe tej hipomineralizacji. Wykład pozwoli dowiedzieć się jakie są możliwości postępowania profilaktyczno-lecznicze u pacjenta z MIH.

Program:

  1. Definicja hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej (MIH) i kryteria rozpoznania wg EAPD.
  2. Zaawansowanie MIH i postaci kliniczne.
  3. Przyczyny hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej, analiza czynników ryzyka.
  4. Kompleksowa opieka profilaktyczno – lecznicza nad pacjentem z MIH (remineralizacja, uszczelnianie bruzd, odbudowa ubytków szkliwa, mikroabrazja, infiltracja, profilaktyka domowa).

Zobacz przykładowe slajdy z prezentacji

Prowadzący

Dr n. med. Anna Jarząbek

Anna Katarzyna Jarząbek – doktor nauk medycznych (od 2012), specjalista stomatologii dziecięcej (od 2006). Pracuje jako adiunkt w Samodzielnej Pracowni Stomatologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jej  zainteresowania zawodowe obejmują leczenie stomatologiczne dzieci (ze szczególnym uwzględnieniem chorób miazgi i hipomineralizacji szkliwa) oraz pracę dydaktyczną. Prowadzi  wykłady dla lekarzy dentystów, nauczycieli, rodziców.  Jest autorką i współautorką artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych dotyczących stomatologii dziecięcej.