Ubytki niepróchnicowego pochodzenia – diagnostyka i leczenie.

Ubytki niepróchnicowego pochodzenia – diagnostyka i leczenie.

dr n. med. Teresa Szupiany-Janeczek

W wykładzie  omówiony zostanie problem ubytków niepróchnicowego pochodzenia, w szczególności  opis  przypadków klinicznych oraz metody leczenia tej jednostki chorobotwórczej.

ABY DOŁĄCZYĆ DO WEBINARU W DNIU 12.05.2021 NALEŻY NAJPIERW ZALOGOWAĆ SIĘ DO COLGATE TALKS A NASTĘPNIE PRZYCISNĄĆ PRZYCISK PONIŻEJ:

Czas trwania: 1 godzina

Po zakończeniu tego webinaru:

poznasz najnowsze metody diagnozowania ubytków niepróchnicowego pochodzenia

będziesz potrafił ocenić proces erozji i jej progres

będziesz wiedział jak kontrolować chorobę poprzez modyfikację diety oraz właściwe postępowanie profilaktyczne

Opis wydarzenia

Wykład pozwoli dowiedzieć się: Jak diagnozować, leczyć oraz zapobiegać ubytkom niepróchnicowego pochodzenia a szczególnie erozji? Czy erozja szkliwa i zębiny to faktycznie częsty problem? Jak oceniać proces erozji zębów oraz jej progres? Jakie są możliwe powikłania? Czy dieta oraz dobór odpowiednich narzędzi i preparatów do higieny jamy ustnej  pomaga w kontroli przebiegu tej choroby? Podczas wykładu zostanie przedstawiony  opis  przypadków klinicznych oraz omówione zostaną metody leczenia tej jednostki chorobotwórczej.

Treść kształcenia obejmuje zagadnienia z dziedziny stomatologii ogólnej, zachowawczej.

Program:

  1. Przyczyny powstawania ubytków niepróchnicowego pochodzenia.
  2. Rozpoznawanie ubytków niepróchnicowego pochodzenia, diagnostyka przyczyn ich powstania.
  3. Metody leczenia ubytków różnego pochodzenia, postępowanie w przypadku mieszanej etiopatogenezy.
  4. Zapobieganie ubytkom niepróchnicowego pochodzenia. Profilaktyka domowa i profesjonalna. Metody kontroli postępu choroby.

Zobacz przykładowe slajdy z prezentacji

Prowadzący

dr n. med. Teresa Szupiany-Janeczek

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.

Od 2011 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Katedrze Stomatologii Zintegrowanej UJ CM oraz Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM – obecnie na stanowisku adiunkta. Pełni funkcję opiekuna specjalizacji oraz prowadzi kursy dla lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Członek Europejskiego Stowarzyszenia Stomatologii Kosmetycznej (ESCD) oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS). Autorka licznych publikacji naukowych oraz odczytów podczas krajowych i międzynarodowych kongresów. Prowadzi szkolenia w tematyce endodoncji oraz stomatologii odtwórczej.

Odbyła staż z zakresu endodoncji w Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.

W 2017 otrzymała wyróżnienie „Outstanding Educator” nadane przez studentów szkoły medycznej dla obcokrajowców UJ CM.

Lekarz w Klinice „Dentist” oraz wykładowca Centrum Kursowego Dentist.