Nowa klasyfikacja chorób przyzębia oczami chirurga. Algorytmy postępowania z pacjentem periodontologicznym i implantologicznym.

Nowa klasyfikacja chorób przyzębia oczami chirurga. Algorytmy postępowania z pacjentem periodontologicznym i implantologicznym.

Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak

Webinar omawia wyzwania terapeutyczne we współczesnej periodontologia i implantologii będących wynikiem mnogość procesów chorobowych wpływających na strukturę tkanek przyzębia.

Udział w webinarze jest całkowicie bezpłatny.

Pierwszych 1000 uczestników  otrzyma oprócz ogromnej dawki wiedzy, materiały edukacyjne oraz próbki dla pacjentów.

Czas trwania: 1 godzina

Po zakończeniu tego webinaru:

zdobędziesz wiedzę na temat protokołów postępowania z pacjentem z zapalną postacią chorób przyzębia

będziesz umiał postępować z pacjentem z deformacjami błony śluzowej dziąsłowej

będziesz umiał zaproponować pacjentowi odpowiednią profilaktykę domową w leczeniu i zapobieganiu chorób przyzębia

Opis wydarzenia

Współczesna periodontologia i implantologia stawia wiele wyzwań terapeutycznych ze względu na mnogość procesów chorobowych wpływających na strukturę tkanek przyzębia. Dodatkowo wysoka częstość uzupełniania braków zębów implantami stomatologicznymi stwarza konieczność wzmożonej kontroli i opieki periodontologicznej zarówno u pacjentów zdrowych, jaki i ze zredukowanym przyzębiem. Omówione zostaną zasady postępowania nie tylko z zapalnymi postaciami chorób przyzębia ale także z deformacjami błony śluzowej dziąsłowej i stanami chorobowymi okołozębowymi. Dodatkowo poddane zostaną analizie najważniejsze z punktu widzenia chirurgicznego jednostki chorobowe, które wpływają na osiągnięcie jak najlepszego i najdłuższego efektu terapeutycznego, niezależnie czy w postępowaniu niechirurgicznym, czy chirurgicznym chorób przyzębia i tkanek okołowszczepowych.

Szczególny nacisk położony zostanie na profilaktykę domową w postaci zapobiegania, jak i leczenia podtrzymującego.

Prowadzący

Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

1997 – rozpoczęcie pracy na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Obrona habilitacji w 2010 na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Od 2008 roku kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 2015-2018- specjalista wojewódzki w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Od 2016- 2019 profesor wizytujący na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. W 2017 roku została Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. We wrześniu 2017 roku dołączyła do członków Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI.

2020- Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Posiada ponad 210 certyfikatów za kursy szkoleniowe z zakresu implantologii, regeneracji tkanek i periodontologii z renomowanych ośrodków z Polski i zagranicy (Szwajcaria, Niemcy, Stany  Zjednoczone, Włochy itd.). Członek międzynarodowego implantologicznego ośrodka badawczego (Rheinische-Friedrich-Wilhelms University Bonn, Niemcy;  Ernst-Moritz-Arndt-University of Greifswald, Niemcy; Dentaurum®, Niemcy), doradczej Międzynarodowej Rady Naukowej Firmy Procter&Gamble (Niemcy) i Pierre Fabre Medicament.

Autorka ponad 260 publikacji w krajowych i międzynarodowych periodykach naukowych, redaktor 6 książek naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wygłosiła ponad 300 referatów w języku polskim i angielskim. Była organizatorem, współorganizatorem i/lub moderatorem Międzynarodowych i Krajowych Konferencji Naukowych Polsce, prowadziła liczne kursy szkoleniowe sygnowane przez Wydział Szkolenia Podyplomowego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego we Wrocławiu, CMKP, jak i firmy medyczne (np. MIP-Pharma, 3I Biomet, Quintessence Polska, Geistlich). Była kierownikiem i współwykonawcą w sumie 32 projektów badawczych, w tym 17 prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów badawczych. Członek OSIS oraz Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji EAO, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.