Powikłania po zabiegu profesjonalnego usuwania złogów nazębnych – przyczyny, zapobieganie, leczenie.

Powikłania po zabiegu profesjonalnego usuwania złogów nazębnych – przyczyny, zapobieganie, leczenie.

dr n. med. Małgorzata Nędzi-Góra

Wykład stanowił cześć 7 edycji szkoleń dla Higienistek i Asystentek Stomatologicznych pod tytułem „Diagnoza na wczesnym etapie-zapobieganie zamiast leczenia”

Opis wydarzenia

Zabieg profesjonalnego usuwania złogów nazębnych może spowodować wystąpienie skutków ubocznych, które mogą być nieprzyjemne a nawet niekiedy groźne dla pacjenta. Podczas wykładu zostaną omówione przyczyny wystąpienia potencjalnych powikłań ogólnoustrojowych oraz miejscowych , które mogą wystąpić po skalingu- zarówno ręcznym, jak i maszynowym. Przedstawione zostaną propozycje postępowania przed zabiegowego, które może pomóc zapobiec wystąpieniu dolegliwości i skutków ubocznych profesjonalnego usuwania złogów nazębnych. Omówione zostanie również leczenie potencjalnych powikłań wchodzące w zakres wiedzy i umiejętności higienistki stomatologicznej.

Prowadzący

dr n. med. Małgorzata Nędzi-Góra

dr hab. n. med. Małgorzata Nędzi-Góra jest absolwentką Oddziału Stomatologii (1999) I Wydziału Lekarskiego oraz absolwentką Studium Doktoranckiego (2005) Warszawskiej Akademii Medycznej. W 2007 roku uzyskała  tytuł specjalisty periodontologa. Jest wieloletnim pracownikiem dydaktyczno-naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- w latach 2000-2020 w Zakładzie Chorób Błony śluzowej i Przyzębia, obecnie w Zakładzie Higieny Stomatologicznej WUM.  W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia dotyczące etiopatogenezy, profilaktyki i leczenia chorób przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej.