4 Kongres Online Zdrowe Dziąsła – Zdrowy pacjent

4 Kongres Online Zdrowe Dziąsła – Zdrowy pacjent

Film już wkrótce

Nagrania wykładów dostępne są pod poniższymi linkami:
Zapalenie przyzębia jako niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych: rekomendacje dla lekarzy dentystów.

Związek chorób przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi w świetle ustaleń panelu Perio-Kardio

Związek zapalenia przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi z punktu widzenia neurologa.

Związek zapalenia przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi z punktu widzenia kardiologa.

Halitoza – etiologia, diagnostyka oraz metody postępowania profilaktyczno-leczniczego.

Stomatologia przyszłości? – tele-porada stomatologiczna i komunikacja z pacjentem na odległość w perspektywie prawnej.

4 Kongres Online Zdrowe Dziąsła – Zdrowy pacjent to 6 interdyscyplinarnych wykładów, które poruszają istotne zagadnienia związane z wpływem chorób dziąseł i przyzębia na ogólny stan zdrowia pacjentów. Zapisz się, aby poznać najnowsze procedury postępowania oraz wytyczne dla lekarzy i pacjentów.

Film już wkrótce

Nagranie webinaru zostanie umieszczone na tej stronie w ciągu 72 godzin od zakończenia webinaru.

Czas trwania: 4 godziny

Po zakończeniu tego webinaru:

Dowiesz się,  jaki jest  związek chorób przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi w świetle ustaleń panelu Perio-Kardio (Polska 2020)

Poznasz zasady skutecznego leczenego zapalenia przyzębia jako formy  profilaktyki pierwotnej  chorób sercowo-naczyniowych i ich powikłań

Poznasz etiologię, diagnostykę oraz metody postępowania profilaktyczno-leczniczego halitozy

Dowiesz się jak wyglądają aspekty prawne komunikacji z pacjentem na odległość

Opis wydarzenia

Nagrania wykładów dostępne są pod poniższymi linkami:
Zapalenie przyzębia jako niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych: rekomendacje dla lekarzy dentystów.

Związek chorób przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi w świetle ustaleń panelu Perio-Kardio

Związek zapalenia przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi z punktu widzenia neurologa.

Związek zapalenia przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi z punktu widzenia kardiologa.

Halitoza – etiologia, diagnostyka oraz metody postępowania profilaktyczno-leczniczego.

Stomatologia przyszłości? – tele-porada stomatologiczna i komunikacja z pacjentem na odległość w perspektywie prawnej.

 

4 Kongres Online Rozumiem-Pomagam. Zdrowe Dziąsła – Zdrowy Pacjent to kilka interdyscyplinarnych wykładów , które poruszają jedne z najbardziej interesujących oraz budzących wiele pytań zagadnień dotyczących związku chorób sercowo-naczyniowych z zapaleniem przyzębia. Wykłady powstały na bazie Panelu Ekspertów Perio-Kardio, który odbył się w Warszawie (2020).
Poruszymy również temat etiopatogenezy , klasyfikacji, diagnostyki, profilaktyki oraz leczenia halitozy. Wykład specjalisty z zakresu prawa medycznego dotyczyć będzie prawnych możliwości wykorzystywania w praktyce przez lekarzy stomatologów nowoczesnych technologii.
Wydarzenie odbywa sie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, a udział w Kongresie jest całkowicie bezpłatny.

Spotkajmy się online!
26.10.2021 – w godz. 17:00-21:00
Nie może Cię zabraknąć!

AGENDA
prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka
Związek chorób przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi w świetle ustaleń panelu Perio-Kardio

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Związek zapalenia przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi z punktu widzenia neurologa.

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
Związek zapalenia przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi z punktu widzenia kardiologa.

prof. dr hab. n. med. Renata Górska
Zapalenie przyzębia jako niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych: rekomendacje dla lekarzy dentystów.

dr n. med. Agata Dudzik
Halitoza – etiologia, diagnostyka oraz metody postępowania profilaktyczno-leczniczego.

adwokat Aneta Naworska
Stomatologia przyszłości? – tele-porada stomatologiczna i komunikacja z pacjentem na odległość w perspektywie prawnej.

Moderacja – lek. dent. Ewa Siudak

 

OPIS WYKŁADÓW

Związek chorób przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi w świetle ustaleń panelu Perio-Kardio – prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka

Wykład przedstawi najbardziej aktualne dowody na związki zapalenia przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi na podstawie badań kohortowych i interwencyjnych. Omówiony zostanie wpływ statyn na wykładniki stanu klinicznego przyzębia. W swoim wystąpieniu Profesor przedstawi również propozycje działań profilaktyczno-leczniczych u pacjentów w profilaktyce pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowych.

Związek zapalenia przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi z punktu widzenia neurologa – prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

Program:
Zapalenie przyzębia jako ważny modyfikowalny czynnik ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu.
W jaki sposób zapalenie przyzębia zwiększa ryzyko powikłań i śmiertelność z powodu chorób. wieńcowych i naczyniowo-mózgowych, wpływa m.in. na poziom całkowitego cholesterolu, LDL i TG.
Czy zaawansowane zapalenie przyzębia zwiększa ryzyko pierwszego epizodu naczyniowo-mózgowego w porównaniu do mniej zaawansowanego stanu zapalnego tkanek przyzębia.
Leczenie periodontologiczne jako integralna część leczenia neurologicznego.

Związek zapalenia przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi z punktu widzenia kardiologa – prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Program:
1. Choroby przyzębia jako niezależny czynniki ryzyka powikłań sercowo naczyniowych
2. Związek pomiędzy zapaleniem przyzębia a chorobami miażdżycowymi, w tym z zawałem serca i udarem mózgu.
3. W jaki sposób leczenie chorób przyzębia zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych szczególnie zawału i niewydolności serca i chorych z cukrzycą.
4. Jak powinna wyglądać obustronna współpraca kardiologiczno-periodontologiczna.
5. Jak powinno wyglądać postępowanie z pacjentami, u których występuje wysokie ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w celu zredukowania zapalenia i zmniejszenia ryzyka powikłań kardiologicznych.

Zapalenie przyzębia jako niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych: rekomendacje dla lekarzy dentystów – prof. dr hab. n. med. Renata Górska

Program:
Zapalenie przyzębia jako niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Leczenie periodontologiczne jako integralna część leczenia kardiologicznego.
Jak powinno wyglądać skuteczne leczenie zapalenia przyzębia jako formy profilaktyki pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych i ich powikłań.
Rekomendacje działań profilaktyczno-leczniczych u pacjentów kardio-periodontologicznych w profilaktyce pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowych.

Halitoza – etiologia, diagnostyka oraz metody postępowania profilaktyczno-leczniczego – dr n. med. Agata Dudzik

Wykład pozwoli uczestnikom dowiedzieć się, czym jest halitoza, jakie mogą być jej przyczyny i objawy. Odpowiem na pytanie, czy problem występowania halitozy jest częsty, czy łatwo jest go samemu odkryć i jakie znaczenie w procesie diagnostyki zajmuje lekarz dentysta. W trakcie wykładu zostaną przedstawione metody diagnostyczne, które pomogą też w monitorowaniu przebiegu halitozy. Zostanie przedstawiony też opis przypadków klinicznych oraz omówione zostaną metody leczenia i profilaktyki tej jednostki chorobowej.

Stomatologia przyszłości? – tele-porada stomatologiczna i komunikacja z pacjentem na odległość w perspektywie prawnej – adwokat Aneta Naworska

Wykład dotyczyć będzie prawnych możliwości wykorzystywania w praktyce przez lekarzy stomatologów nowoczesnych technologii w praktyce zawodowej. Omówimy kwestie organizacyjne tzw. Telemedycyny. Zastanowimy się nad tym jaka grupa usług może być nią objęta, jakie warunki techniczne musi wypełnić gabinet, by spełnić wymogi maksymalnej ochrony bezpieczeństwa danych pacjenta. Porozmawiamy o elektronicznej dokumentacji medycznej – bezpieczeństwie jej prowadzenia i skutkach prawnych nieprawidłowości związanych z jej prowadzeniem. Kolejną niezmiernie istotną kwestią będzie wykorzystanie internetu w gabinecie. Skupimy się na porozumiewaniu z klientami za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatorów internetowych. Porozmawiamy również o etyce lekarskiej w aspekcie reklamy gabinetu stomatologicznego w internecie.

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Renata Górska

Kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. Renata Górska posiada w swoim dorobku 333 prace wydrukowane w kraju i za granicą, w tym 130 oryginalnych prac badawczych, 65 poglądowych, 18 zagranicznych oraz 136 doniesień zjazdowych opublikowanych w języku polskim i angielskim. Jest autorką lub współautorką 20 rozdziałów, 2 w książkach i 18 w dwóch monografiach. Jest członkinią Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego (AAP), Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) oraz członkiem zarządu European Federation of Periodontology.

prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka

Od 1995 roku pracownik Katedry Periodontologii AM we Wrocławiu. W 1999 roku w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2014 zatrudniony również na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2009 roku profesor tytularny, od 2012 profesor zwyczajny. Od 2001 Redaktor kwartalnika Dental and Medical Problems. W dorobku naukowym posiada obecnie 305 opublikowanych prac i doniesień zjazdowych. Tematyka publikacji dotyczy następujących zagadnień: patogeneza zapaleń przyzębia, związki zapaleń przyzębia z chorobami układowymi (periodontal medicine), diagnostyka i epidemiologia chorób przyzębia, leczenie periodontologiczne ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej, choroby błony śluzowej jamy ustnej- epidemiologia, etiologia, obrazy kliniczne i leczenie.

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Polski kardiolog, angiolog, hipertensjolog, profesor nauk medycznych.
Należy do grona: Fellow of European Society of Cardiology (2004), Clinical Hypertension Specialist – tytuł nadany przez European Society of Hypertension (2001).
Kieruje Kliniką Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W kadencji 2020-2024 jest Prorektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Nauki i Transferu Technologii. Członek grupy ekspertów sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

prof. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk

Specjalista w dziedzinie pediatrii, neurologii i neurologii dziecięcej, kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii WUM. Prof. jest wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, a także członkiem Panelu Ekspertów Europejskiej Akademii Neurologii ds. Chorób Nerwowo-Mięśniowych, Komitetu Nauk Neurologicznych PAN i Rad Naukowych. W 1993 uzyskała specjalizację pierwszego stopnia z pediatrii, w 1997 specjalizację drugiego stopnia z neurologii dziecięcej, a w 2014 specjalizację z neurologii. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskała w 2019. Obecnie kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Agata Dudzik

Specjalista periodontologii. W 2010r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Wykładowca akademicki, pracuje w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 roku ukończyła kurs „Odour Judge Training” w University of The West England, absolwentka studiów podyplomowych „Badania Kliniczne – metodologia, organizacja, zarządzanie” (Uniwersytet Jagielloński 2015r.) oraz „Medycyna estetyczna dla lekarzy” (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 2019r.).

adwokat Aneta Naworska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa medycznego oraz rodzinnego. W ramach stałej obsługi prawnej obsługuje dwa specjalistyczne szpitale oraz szereg spółek będących podmiotami leczniczymi. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa medycznego. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa medycznego.

lek. dent. Ewa Siudak

Absolwentka wydziału lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kierunku studiów podyplomowych Badania Kliniczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie doktorantka Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest pierwszą autorką artykułów naukowych dotyczących opieki stomatologicznej nad kobietami w wieku rozrodczym: „Zmiany w przyzębiu a proces zapłodnienia” oraz „Interakcje doustnych środków antykoncepcji hormonalnej z lekami stosowanymi w stomatologii”

Film już wkrótce

Nagranie webinaru zostanie umieszczone na tej stronie w ciągu 72 godzin od zakończenia webinaru.