Stomatologia przyszłości? – tele-porada stomatologiczna i komunikacja z pacjentem na odległość w perspektywie prawnej

Stomatologia przyszłości? – tele-porada stomatologiczna i komunikacja z pacjentem na odległość w perspektywie prawnej

adwokat Aneta Naworska

Wykład stanowił cześć 4. Kongresu Online Zdrowe Dziąsła – Zdrowy pacjent

Opis wydarzenia

Wykład dotyczyć będzie prawnych możliwości wykorzystywania w praktyce przez lekarzy stomatologów nowoczesnych technologii w praktyce zawodowej. Omówimy kwestie organizacyjne tzw. Telemedycyny. Zastanowimy się nad tym jaka grupa usług może być nią objęta, jakie warunki techniczne musi wypełnić gabinet, by spełnić wymogi maksymalnej ochrony bezpieczeństwa danych pacjenta. Porozmawiamy o elektronicznej dokumentacji medycznej – bezpieczeństwie jej prowadzenia i skutkach prawnych nieprawidłowości związanych z jej prowadzeniem. Kolejną niezmiernie istotną kwestią będzie wykorzystanie internetu w gabinecie. Skupimy się na porozumiewaniu z klientami za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatorów internetowych. Porozmawiamy również o etyce lekarskiej w aspekcie reklamy gabinetu stomatologicznego w internecie.

Prowadzący

adwokat Aneta Naworska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa medycznego oraz rodzinnego. W ramach stałej obsługi prawnej obsługuje dwa specjalistyczne szpitale oraz szereg spółek będących podmiotami leczniczymi. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa medycznego. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa medycznego.