Związek zapalenia przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi z punktu widzenia neurologa.

Związek zapalenia przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi z punktu widzenia neurologa.

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

Wykład stanowił cześć 4. Kongresu Online Zdrowe Dziąsła – Zdrowy pacjent

Opis wydarzenia

Zapalenie przyzębia jako ważny modyfikowalny czynnik ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu.
W jaki sposób zapalenie przyzębia zwiększa ryzyko powikłań i śmiertelność z powodu chorób. wieńcowych i naczyniowo-mózgowych, wpływa m.in. na poziom całkowitego cholesterolu, LDL i TG.
Czy zaawansowane zapalenie przyzębia zwiększa ryzyko pierwszego epizodu naczyniowo-mózgowego w porównaniu do mniej zaawansowanego stanu zapalnego tkanek przyzębia.
Leczenie periodontologiczne jako integralna część leczenia neurologicznego.

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk

Specjalista w dziedzinie pediatrii, neurologii i neurologii dziecięcej, kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii WUM. Prof. jest wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, a także członkiem Panelu Ekspertów Europejskiej Akademii Neurologii ds. Chorób Nerwowo-Mięśniowych, Komitetu Nauk Neurologicznych PAN i Rad Naukowych. W 1993 uzyskała specjalizację pierwszego stopnia z pediatrii, w 1997 specjalizację drugiego stopnia z neurologii dziecięcej, a w 2014 specjalizację z neurologii. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskała w 2019. Obecnie kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego