Halitoza – etiologia, diagnostyka oraz metody postępowania profilaktyczno-leczniczego

Halitoza – etiologia, diagnostyka oraz metody postępowania profilaktyczno-leczniczego

dr n. med. Agata Dudzik

Wykład stanowił cześć 4. Kongresu Online Zdrowe Dziąsła – Zdrowy pacjent

Opis wydarzenia

Wykład pozwoli uczestnikom dowiedzieć się, czym jest halitoza, jakie mogą być jej przyczyny i objawy. Odpowiem na pytanie, czy problem występowania halitozy jest częsty, czy łatwo jest go samemu odkryć i jakie znaczenie w procesie diagnostyki zajmuje lekarz dentysta. W trakcie wykładu zostaną przedstawione metody diagnostyczne, które pomogą też w monitorowaniu przebiegu halitozy. Zostanie przedstawiony też opis przypadków klinicznych oraz omówione zostaną metody leczenia i profilaktyki tej jednostki chorobowej.

Prowadzący

dr n. med. Agata Dudzik

Specjalista periodontologii. W 2010r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Wykładowca akademicki, pracuje w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 roku ukończyła kurs „Odour Judge Training” w University of The West England, absolwentka studiów podyplomowych „Badania Kliniczne – metodologia, organizacja, zarządzanie” (Uniwersytet Jagielloński 2015r.) oraz „Medycyna estetyczna dla lekarzy” (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 2019r.).