Zapalenie przyzębia jako niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych: rekomendacje dla lekarzy dentystów

Zapalenie przyzębia jako niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych: rekomendacje dla lekarzy dentystów

prof. dr hab. n. med. Renata Górska

Wykład stanowił cześć 4. Kongresu Online Zdrowe Dziąsła – Zdrowy pacjent

Opis wydarzenia

Zapalenie przyzębia jako niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Leczenie periodontologiczne jako integralna część leczenia kardiologicznego.
Jak powinno wyglądać skuteczne leczenie zapalenia przyzębia jako formy profilaktyki pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych i ich powikłań.
Rekomendacje działań profilaktyczno-leczniczych u pacjentów kardio-periodontologicznych w profilaktyce pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowych.

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Renata Górska

Kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. Renata Górska posiada w swoim dorobku 333 prace wydrukowane w kraju i za granicą, w tym 130 oryginalnych prac badawczych, 65 poglądowych, 18 zagranicznych oraz 136 doniesień zjazdowych opublikowanych w języku polskim i angielskim. Jest autorką lub współautorką 20 rozdziałów, 2 w książkach i 18 w dwóch monografiach. Jest członkinią Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego (AAP), Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) oraz członkiem zarządu European Federation of Periodontology.