Protokol ošetrenia pacienta s mikrobiálnym poškodením parodontu

Webinars

On demand
Session

Protokol ošetrenia pacienta s mikrobiálnym poškodením parodontu

cs_CZsk_SK doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

🗓4. prosince 2023 19:00:00 GMT+1:00 📍Czech Republic

 

Pripravili sme pre Vás sériu zaujímavých webinárov. Ak sa zúčastníte živého vysielania všetkých štyroch webinárov, získate certifikát o absolvovaní podpísaný doc. MUDr. Evou Kovaľovou, PhD. Rezervujte si nasledujúce pondelky v kalendári už teraz a rozšírte si svoje vedomosti! Všetky webináre sú bezplatné.

 1. WEBINÁR: 6.11.2023 – Manažment dentálnej praxe s dentálnym hygienikom a preventistkou
 2. WEBINÁR: 4.12.2023 – Protokol ošetrenia pacienta s mikrobiálnym poškodením parodontu
 3. WEBINÁR: 22.1.2024 – Protokol ošetrenia pacienta s nemikrobiálnym poškodením parodontu
 4. WEBINÁR: 12.2.2024 – Chyby a následky nekompletného vyšetrenia v dentálnej praxi

2. WEBINÁR: Protokol ošetrenia pacienta s mikrobiálnym poškodením parodontu

„Parodontitída je chronické, multifaktoriálne ochorenie, ktoré definujeme ako primeranú alebo neprimeranú reakciu organizmu na mikrobiálne a nemikrobiálne dráždenie tkanív parodontu“. Efektívny plán liečby dokážeme navrhnúť iba po vyšetrení a odstránení všetkých ovplyvniteľných rizikových faktorov. Následné udržanie tkanív parodontu vo fáze stability je možné iba po vyšetrení a prehodnotení čiastočne ovplyvniteľných a neovplyvniteľných rizikových faktorov. Parodontitída „nie je iba o baktériách“. „Žiadne mikroorganizmy nedokážu rozpustiť zub ani kosť, o čom svedčia nálezy zubov a kostier v hroboch aj po 100 rokoch, dokonca po tisícročiach.

Alveolárnu kosť poškodzuje imunitná reakcia organizmu, v ktorom prebieha mikrobiálne, nemikrobiálne alebo kombinované dráždenie“. Mikroorganizmy samotné kosť nepoškodia „iba vyvolajú obrannú reakciu“. Na ich prítomnosť reaguje náš imunitný systém, ktorý pri „ničení“ baktérií „poškodzuje“ aj tkanivá parodontu. Zápal, nadmerný tlak a iné dráždenie vyvolávajú tak imunitnú reakciu, ktorej úlohou je boj s „nepriateľom“. „Pri každom boji je zničené aj územie, na ktorom sa bojuje“ (Kovaľová, 2022).

Klinické, mikrobiologické, imunologické a genetické výsledky dokazujú, že možná kombinácia nadmernej sily a frekvencie mechanického dráždenia s potenciálnym genotypom remodelácie kosti môžu viesť k úbytku alveolárnej kosti. Tieto poznatky slúžia ako základ pre vývoj efektívnejších stratégií prevencie, diagnostiky a liečby rôznych foriem parodontitídy.

Dôležité je pochopenie úloh základných chemických látok zodpovedných za prenos informácií  a zjednodušené vysvetlenie mechanizmu výmeny informácií medzi bakteriálnou bunkou a bunkou človeka. Vyšetrenie procesu, v ktorom osteoklasty rozkladajú tkanivá v kosti, pri čom sa uvoľňujú minerály je nutné pre návrh zmeny manažmentu v pláne liečby pacienta s parodontitídou, periimplantitídou.

Témy:

 • Kompletný postup vyšetrenia a ošetrenia pacienta s parodontitídou.
 • Dentálna hygiena neznamená iba „čistenie“ zubov,.
 • Rozdiely medzi hygienou a liečbou zubov a parodontu.
 • Ako orálne zdravie ovplyvňuje celkový zdravotný stav.
 • Protokol efektívneho vyšetrenia a tvorby plánu liečby a recallu.
 • Mikrobiálne a nemikrobiálne poškodenie chrupu a parodontu.
 • Protokol mechanickej, chemickej a chirurgickej liečby, poradenstvo podľa diagnózy.
 • Agresívna parodontitída, rizikový pacient, chemická liečba, indikácia antibiotík.
 • Základy mikrobiológie, čo všetko máme vedieť o paropatogénnych baktériách.
 • Genetické vyšetrenie, čo máme vedieť o polymorfizme, ako to interpretovať pacientovi.
 • Protokol efektívneho recall systému.