Manažment dentálnej praxe s dentálnym hygienikom
a preventistkou

Webinars

On demand
Session

Manažment dentálnej praxe s dentálnym hygienikom
a preventistkou

cs_CZsk_SK doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

🗓6. listopadu 2023 19:00:00 GMT+1:00 📍Czech Republic

 

Pripravili sme pre Vás sériu zaujímavých webinárov. Ak sa zúčastníte živého vysielania všetkých štyroch webinárov, získate certifikát o absolvovaní podpísaný doc. MUDr. Evou Kovaľovou, PhD. Rezervujte si nasledujúce pondelky v kalendári už teraz a rozšírte si svoje vedomosti! Všetky webináre sú bezplatné.

 1. WEBINÁR: 6.11.2023 – Manažment dentálnej praxe s dentálnym hygienikom a preventistkou
 2. WEBINÁR: 4.12.2023 – Protokol ošetrenia pacienta s mikrobiálnym poškodením parodontu
 3. WEBINÁR: 22.1.2024 – Protokol ošetrenia pacienta s nemikrobiálnym poškodením parodontu
 4. WEBINÁR: 12.2.2024 – Chyby a následky nekompletného vyšetrenia v dentálnej praxi

1. WEBINÁR: Manažment dentálnej praxe s dentálnym hygienikom a preventistkou

Denne sa stretávame s otázkou, koľko stojí výplň, ošetrenie na dentálnej hygiene, prečo je to v jednej ambulancii drahšie, v inej lacnejšie, čo rozhoduje o cene jednotlivých výkonov, ako určuje cenu za výkon lekár, zdravotná poisťovňa? Akú cenu má vlastne práca, od čoho to závisí? Kto určuje cenu?

Zdravotníctvo predstavuje špecifický segment služieb. V mnohých prípadoch nedostatočne správne nastavený systém financovania vedie k deformáciám pri ich poskytovaní. To v konečnom dôsledku vytvára zvýšené nároky na manažment poskytovaných zdravotníckych služieb. Cieľom vhodného manažmentu a marketingu je zefektívniť riadenie týchto služieb.

Úlohou manažéra je využiť vedomosti, schopnosti a zručnosti pracovníkov pre rozvoj firmy, zubnolekárskej a dentálnohygienickej praxe. Každý ďalší aktívny zamestnanec znamená ďalšie mzdové výdavky, ale zabezpečí chod praxe aj v neprítomnosti lekára. Čiže chod praxe nie je ohrozený ani počas ochorenia, školenia toho, kto „vyrába“ peniaze na chod praxe. Investícia do vhodného školenia zamestnancov prinesie kvalitné ošetrenie a uspokojenie potrieb väčšieho počtu pacientov, tým aj vyšší prínos do praxe. Ak poskytneme nové možnosti pacientovi napríklad službami dentálneho hygienika alebo preventistky, pacient šíri dobré meno praxe, platí za ošetrenie, pretože vidí výhody, ktoré mu to prinesie.

Témy:

 • Ako zostaviť efektívny pracovný tím?
 • Ako správne stanoviť kompetencie, práva a povinnosti svojim zamestnancom?
 • Rozdelenie práce do jednotlivých fáz.
 • Čo všetko by mala vyšetriť DH u pacienta vzhľadom na vek, zdravotný stav, stav v ústnej dutine?
 • Ako dentálna hygienička správne motivuje a inštruuje pacienta, aby získala pacienta k spolupráci, efektívna práca.
 • Aký je rozdiel medzi dentálnou hygienou a liečbou parodontu?
 • Ktoré sú neinvazívne, minimálne invazívne a invazívne výkony v praxi DH, ktoré má a môže vykonávať.
 • Kde „končí“ práca preventistky, dentálneho hygienika a pokračuje zubný lekár.
 • Kde končia kompetencie dentálneho hygienika.
 • Ako by mala byť vybavená ambulancia dentálnej hygieny.
 • Najčastejšie chyby spolupráce.