Kako poboljšati kvalitetu života Vaših pacijenata koji pate od dentinske preosjetljivosti

Webinars

On demand
Session

Kako poboljšati kvalitetu života Vaših pacijenata koji pate od dentinske preosjetljivosti

hrsr_RS Prof.Dr. Hrvoje Juric

🗓27. listopada 2017. 12:00:00 CEST 📍Croatia

Opis na hrvatskom jeziku

Poštovane kolegice i kolege,

Colgate Vas poziva da nam se pridružite na webinaru koji će održati prof.dr.sc. Hrvoje Jurić, predstojnik Zavoda za dječju i preventivnu dentalnu medicinu, Fakulteta za dentalnu medicinu u Zagrebu, i jedan od vodećih stručnjaka u regiji iz područja preventive, kao i dentalne medicine općenito.

Tema webinara, “Kako olakšati patnju Vašim pacijentima koji pate od dentinske preosjetljivosti”, baviti će se problematikom koju dentinska preosjetljivost (DHS) unosi u svakodnevani život pacijenta.

Dentinska preosjetljivost je danas sve češći problem s kojim se dentalni profesionalci susreću u svojem svakodnevnom radu, te uvelike narušava kvalitetu života pacijenata. DHS  im onemogućava svakodnevne, normalne  aktivnosti kao što su konzumacija hladnih jela i pića, bezbolan posjet doktoru dentalne medicine, govor, smijeh.  Preko polovice svjetskog stanovništva pati od dentinske preosjetljivosti, i to većinom žene mlađe životne dobi. DHS je, nažalost, još uvijek nedovoljno prepoznata i od strane pacijenata i od strane doktora dentalne medicine, te Vam ovim webinarom želimo dodatno skrenuti pozornost o važnosti dotične teme.

______________________________________________________

Opis na srpskom jeziku

Poštovane koleginice i kolege,

Colgate Vas poziva da nam se pridružite na webinaru koji će održati prof.dr  Hrvoje Jurić, predsednik Zavoda za dečju i preventivnu stomatologiju, Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, i jedan od vodećih stručnjaka u regionu iz oblasti preventive, kao i stomatologije uopšte.

Tema webinara, “Kako olakšati patnju Vašim pacijentima koji pate od dentinske preosetljivosti”, bavi se problematikom koju dentinska preosetljivost (DHS) unosi u svakodnevni život pacijenata.

Dentinska preosetljivost je danas sve češći problem s kojim se stomatolozi susreću u svom svakodnevnom radu, te uveliko narušava kvalitet života pacijenata. DHS  im onemogućava svakodnevne, normalne  aktivnosti kao što su konzumiranje hladnih jela i pića, bezbolna poseta stomatologu, govor  i smeh.  Preko polovine svetskog stanovništva pati od dentinske preosetljivosti, i to većinom žene mlađe životne dobi. DHS je, nažalost, još uvek nedovoljno prepoznata i od strane pacijenata i od strane stomatologa, te Vam ovim webinarom želimo dodatno skrenuti pažnju o važnosti ove teme.

Colgate Professional Team